tetamu kehormat

Tuesday, January 17, 2017

Cuci jantung

Setelah 17 tahun beraksi, beliau akhirnya mula menunjukkan sakit yang memerlukan rawatan rapi. Duit yang disimpan untuk baju baru, terpaksa gunakan untuk rawatan jantung.

Saturday, October 29, 2016

PULAKOP Sabah

::Pusat Latihan Kecemerlangan Koperasi (PULAKOP), Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Sabah

::Pioneer Dragoes 2

::Hino RK1JSLL

::Karnival Keusahawanan Kepenggunaan dan Francais Komuniti, Lawas 2016

::Hotel Seri Malaysia Lawas, Sarawak

www.bbte.com

INTAN Sabah

::Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Sabah

::SKSBus e128i

::Karnival Keusahawanan Kepenggunaan dan Francais Komuniti, Lawas 2016

::Hotel Seri Malaysia, Lawas, Sarawak